top of page

Dienstverlening

Contracten Controleren

De arbeidsovereenkomst

Je hebt gesolliciteerd en de nieuwe werkgever biedt je een contract aan. Zelf ben je een leek op dit terrein, dan is het altijd handig als er iemand even kijkt of alles klopt en met je kijkt of een en ander duidelijk is.

Ik wil je hierbij graag helpen. Tegen een eerlijke vergoeding toets ik het contract aan de geldige wettelijke bepalingen. 

Vaststellingsovereen-komst

Gedurende het verloop van je baan kan het voorkomen, dat je werkgever een verdere samenwerking niet meer ziet zitten. Hij wil van je af. Je kunt er dan voor kiezen om niet tot ontbinding van de overeenkomst via de rechter of het UWV over te gaan, maar samen een overeenkomst op te stellen waarin je dit kenbaar maakt. Dit kan in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Je behoudt je recht op WW en al je andere rechten, maar voorkomt een lange en vaak dure rechtsgang. Het UWV erkent deze vorm van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

Het opstellen van deze overeenkomst vergt niet zo heel veel werk en kan door mij vrij eenvoudig opgesteld worden.

Conflict Bemiddeling

Het Probleem

In de afgelopen 30 jaar heb ik mij erg veel bezig gehouden met het bemiddelen bij ernstige, met name zakelijke, conflicten.

Daarbij heb ik erg veel kennis en ervaring opgedaan, over hoe dit het beste opgelost kan worden. Uitgangspunt was daarbij steeds om een oplossing te vinden, die voor beide partijen acceptabel was. 

Dit lukte niet altijd, maar in meer dan 90% van de gevallen wel. Uiteindelijk wil iedereen graag een oplossing vinden. Een onpartijdige, derde partij, kan dan een uitkomst zijn.

Het maakt niet uit om welk probleem het gaat, maar vaak betreft het zaken op het gebied van leveringen. En voldoet het product of dienst niet aan de verwachtingen van de klant. Een goed gesprek door een externe, kan dan vaak een oplossing bieden.

In al die jaren heb ik nog nooit de rechter hoeven in te schakelen en zijn we eruit gekomen.

Bedrijfskundige

Oplossingen

Verkoopstrategie

Geen product is zo goed totdat het aan de man/vrouw gebracht is, maar vaak komt het niet zover, omdat er niet is nagedacht over een goede verkoopstrategie.

Met meer dan 25 jaar ervaring op dit gebied weet ik wel hoe je een product op de juiste wijze moet vermarkten.

Doorlichten afdelingen.

Je hebt het gevoel, dat het niet lekker loopt op een afdeling. Echt de vinger erachter kun je niet krijgen. Dan helpt het altijd als een externe kijkt naar het functioneren van de verschillende medewerkers en hun rollen en onderlinge verstandhouding bekijkt. Daarvoor moet je beschikken over de nodige ervaring op dit gebied. Dan ben je bij mij aan het juiste adres.

Training Verkoopteam

De sales/verkoop is binnen een commerciële organisatie een belangrijke afdeling. Zonder verkoop geen inkomsten en dan heeft het bedrijf/organisatie geen bestaansrecht. Zijn er problemen, waardoor de verkoop niet loopt, dan heeft dat zijn weerslag op de gehele organisatie. Een grondige analyse en gesprekken met de betrokkenen kan dan een oplossing bieden. Daarbij moet je ook denken aan "training to the job" .

Klachtafhandeling-Aftersales.

Binnen bedrijven en organisaties is dit een beetje een ondergeschoven kindje. Ik zeg altijd, een goed opgeloste klacht bij een klant is een zakelijke relatie voor het leven. Een klacht is in feite een sales opdracht.

Analyses van klachten brengen zaken aan het licht, waardoor bedrijven en organisaties hun producten/dienstverlening kunnen verbeteren en optimaliseren.

Analyse van de organisatie.

Je hebt een perfect product/dienst, maar toch lukt het maar niet om alles aan het rollen te krijgen. Alles heb je al bekeken en onderzocht, met je personeel gesproken maar je kunt er niet de vinger achter krijgen, waar het probleem nu zit. Herkenbaar?, dan kan een onafhankelijke buitenstaander met verstand van zaken, het bedrijf/organisatie doorlichten en oplossingen aandragen.

Dat zou ik perfect voor je kunnen regelen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Websites aanpassen

Als de AP ( Autoriteit Persoonsgegevens ) een bedrijf of organisatie gaan doorlichten, wordt er eerste gekeken naar de website. Wat staat daar op en klopt dat allemaal volgens de AVG. Daarom begin ik dan ook altijd met het bekijken en beoordelen van de website van een bedrijf/organisatie op dit gebied.

Privacy/cookie verklaring Opstellen

Een goede privacy en cookie verklaring op de website is goud waard. Hierin kun je alles vertellen over hoe je met de privacy van je klanten omgaat.

Ik maak voor je een goed en overzichtelijke verklaring, toegespitst op ge bedrijf/organisatie en die voldoet aan de AVG.

DPIA/PIA's uitvoeren.

De AVG schrijft voor, dat in bepaalde gevallen er een Data Protection Impact Assessment, uitgevoerd moet worden.

Dit is niets meer of minderden een risicoanalyse voor een bepaalde verwerking.

Ik heb daarvoor zelf sjablonen ontwikkeld en zal eerst beginnen met het uitvoeren van een zgn. pr'e DPIA, om te kijken of het grotere onderzoek wel nodig is. 

Bedrijf/organisatie doorlichten

Ik werk volgens het" meten is weten" principe. Bij het toetsen van de AVG spreken we over een Privacy Nulmeting. Ik kijk dan wat heeft de organisatie/het bedrijf al allemaal gedaan om te voldoen aan de AVG.

Daarvoor is het noodzakelijk, dat er samen met de verschillende afdelingshoofden en de directie een privacy-team wordt samengesteld en dat er per afdeling de gegevensstromen in kaart worden gebracht.

Ook hiervoor heb ik zelf een handige tool ontwikkeld, waarmee we dit snel en overzichtelijk kunnen doen. 

Verwerkings-overeenkomsten opstellen.

De AVG schrijft voor, dat de verwerkingsverantwoordelijke( vaak ben jij dat ) met zijn wederpartijen, die persoonsgegevens verwerken, ( de verwerker ) een overeenkomst moet afsluiten. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de salarisadministratie die je uitbesteedt of de partij die de website bouwt en beheert.

Ik werk met overeenkomsten die aan de AVG voldoen en kan die aanpassen op maat.

Verwerkingsregister maken

Al deze overeenkomsten met verwerkers moeten volgens de AVG worden opgenomen in een overzichtelijke register. Dit verwerkingsregister moet ook weer voldoen aan allerlei wettelijk voorschriften. Ik heb deze registers in alle soorten en maten en maak er voor je maatwerk van.

Interne audits.

In de toekomst zal er voor de AVG ook een audit ontwikkeld worden en zul je moeten gaan werken volgens een vastgelegd stramien. Zover is het nu nog niet, maar je kunt natuurlijk wel al zelf interne regels mbt de AVG opstellen en deze regelmatig, een keer per jaar, laten controleren. Ik werk met abonnementen waarin zo'n audit zit verwerkt.

Compliance vraagstukken

Ieder bedrijf of organisatie moet voldoen aan verschillende wettelijke bepalingen. Vaak weet een ondernemer of de directie van een organisatie niet waaraan allemaal. Financiële of pensioenorganisaties zijn hieraan gewend en weten dit vaak wel, maar ook in de rest van de bedrijven en organisaties wordt dit steeds meer een issue.

Ik kan dit allemaal voor uitzoeken en zorgen, dat je weer compliant bent.

bottom of page