top of page

De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het filmpje hiernaast geeft een goed beeld van de belangrijkste stappen die u bedrijf/organisatie moet doorlopen om de AVG in te voeren en compliant te zijn.

In al deze stappen kunnen wij u begeleiden en adviseren.

Vraag vrijblijvend een offerte aan via het contactformulier of via info@armandmeertens.nl

Compliance, wat is dat nu eigenlijk.

Er is geen eenduidige definitie van Compliance. Compliance betekent letterlijk

naleving. In het Handboek Compliance staat een goede definitie, compliance

kan worden gedefineerd als:

" het bevorderen van en het doen toezien op de naleving van externe en interne

regels, die relevant zijn voor de integriteit vaan de organisatie. Regels en normen

die de organisatie zelfs stelt horen daar uitdrukkelijk bij" .

Ik zorg ervoor, dat uw bedrijf of organisatie voldoet aan de wet-en regelgeving,

die geldt en zullen dit ook met de regelmaat van de klok controleren en waar nodig

aanpassen.

In de huidige tijd vinden uw klanten dit steeds belangrijker. Als externe Compliance

Officer, kan ik zaken aankaarten bij de directie, die voor een interne medewerker erg

vervelend kan uitpakken, immers hij/zij moeten nadien weer in het bedrijf met de

collega's kunnen samenwerken.

bottom of page